Đặc San Bà-Rịa Phước-Tuy

Đặc San Bà-Rịa Phước-Tuy đã được phát hành ngày 7 tháng 3 năm 2010!

Thư Hội Trưởng kiêm Chủ Nhiệm Đặc San
(Trích đoạn - Trang 3)

....Từ năm 2008, ước vọng của chúng ta là thực hiện một Đặc San... Nhờ vào những cố gắng tối đa của Ban Chấp Hành, lúc ban đầu anh Trần Phước Anh đã soạn thảo nội dung cho đặc san và anh Lâm Minh Nghị lo phần bài vở. Sau đó, chúng tôi mời được Giáo sư Lê Minh Nguyệt làm chủ bút, anh Nguyễn Ngọc Hoán làm tổng Ban Biên Tập với sự cộng tác của cô Phạm Thị Ngọc, anh Phan Cẩm Sơn, anh Nguyễn Hữu Khổ, anh chị Âu Hoàng Thống, và anh chị Nguyễn Hữu Khắc. Ban Biên Tập đã làm việc liên tục với sự giúp đỡ của nhiều Đồng Hương, quyển Đặc San Bà-Rịa Phước-Tuy đã hoàn thành...... Mai Văn Chớ

 

Thay lời tựa:
(Trích "Thay lời tựa" của HV Huỳnh Bửu Sơn - Trang 6)

...... Tuy mang tên Đặc San nhưng thật sự là một cuốn kỷ yếu có nội dung phong phú chứa đựng nhiều sự kiện lịch sử liên quan đến mảnh đất quê hương mến yêu Bà-Rịa Phước-Tuy của chúng ta.
Chúng ta đã có Đặc San. Nhưng rồi đây, theo thời gian, lớp bụi mờ sẽ phủ lên nó. Chúng ta hãy giữ nó trong tủ sách gia đình, lưu truyền cho các thế hệ sau này để con cháu chúng ta biết rằng chúng ta đã đem cả tuổi thanh xuân của cuộ
c đời phục vụ một chính nghĩa.

Đất Bà-Rịa:
(Hồi Ký của GS Phạm Văn Ngôn - GS Trường Trung Học Châu Văn Tiếp Tỉnh Phướ-Tuy)

.... Ngày 18/7/1954, con tàu du lịch Ana Salem với giá vé 3000 đồng Đông Dương, nhổ neo rời Vịnh Hạ Long. Chều ngày 20/7/1954, con tàu tới miền Nam đậu ngoài cửa biển Vũng Tàu, chờ sáng hôm sau có hoa tiêu Việt Nam theo song Lòng Tảo dẫn đến bến cảng Sài Gòn. Đứng trên boong tàu, nhìn vào Bãi Trước, dưới ánh nắng chiều vàng nhạt, những hàng dừa đu đưa như vẫy tay mừng, tôi thấy âm ấm cõi lòng, mà đâu có biết rằng đất Bà Rịa Vũng Tàu này là Đất Định Mệnh, đất của người vợ tương lai mình, đất sẽ cho mình hạnh phúc lứa đôi và một đám con.... Mời đọc tiếp....

Bà-Rịa Phước-Tuy .... Những ngày tháng cũ
(Nguyễn Đình Hường - Cựu Thiếu-tá Tham Mưu Phó CTCT TK Phước-Tuy)

....Bà Rịa tuy là một tỉnh nhỏ bé, song được ơn trên ưu đãi với người dân hiền lành, chịu khó, khí hậu lại ôn hoà, và có đủ mọi điều kiện cần thiết để nuôi sống ngườ dân. Chúng ta đi dọc quốc lộ 15 từ Chu Hải, Kim Hải, Long Hương qua Hòa Long, An Ngãi, Anh Nhứt, xuống Đất Đỏ, Xuyên Mộc đều là ruộng để cấy lúa. Và đặc biệt chỉ có xã An Nhứt là cấy một thứ lúa với tên gọi là nanh chồn hiếm quí rất thơm.....
Mời đọc tiếp....