Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4

Tỉnh Phước-Tuy

Phước Tuy thuộc miền Đông Nam Phần (Quân Khu III) trước 75, gồm 5 quận, 24 xã, dân số khoảng 300 ngàn, lúc sau tăng nhiều nhờ những xã di dân, khẩn hoang lập ấp. Tỉnh lỵ nằm trong xã Phước Lễ thuộc Quận  Châu Thành cách Sàigòn tròn trăm cây bằng quốc lộ 15.

Tỉnh Phước-Tuy

Bắc giáp Biên Hòa, Long Khánh, Bình Tuy, Tây giáp Gia Định (vùng Rừng Sát), biển Đông ôm gọn phía Nam, Đông Nam với bải biển cát trắng và những trung tâm nghỉ mát, làng chài. Diện tích hình chữ nhật theo trục Đông Nam trên dưới 300 csv.

Năm Quận

Tỉnh gồm 5 Quận: Long Lễ, Long Điền, Đất Đỏ, Đức ThạnhXuyên Mộc. Ngày 6 tháng 9 năm 1973, Thủ tướng Trần Thiện Khiêm ban hành Nghị định số 420-BNV/HC DP/26, do Tổng Trưởng Nội Vụ Lê Công Chất ký, sát nhập Trường Sa và các đảo phụ cận vào xã Phước Hải, Quận Đất Đỏ, Tỉnh Phước-Tuy.

Sông

Sông lớn nhất là Sông Thị Vãi chảy song song với Quốc Lộ 15 và đổ ra cửa Cần Giờ. Kế đến là Sông Dinh, nước ngọt, là nguồn cung cấp nước cho toàn tỉnh và sau cùng là song Ray chảy từ Bắc xuống Nam và đổ ra cửa Lộc An.

 

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

Kính Chào Đồng Hương và Thân Hữu!

  •           THÔNG BÁO TIỆC MỪNG XUÂN KỶ HỢIXuan 2019

Xuan 2019 Inside

get in touch

HỘI ĐỒNG HƯƠNG BÀ-RỊA PHƯỚC-TUY

Cathouse Parrot

A woman was thinking about finding a pet to help keep her company at home. She decided she would like to find a beautiful parrot; it wouldn't be as much work as a dog, and it would be fun to hear itspeak.  She went to a pet shop and immediately spotted a large beautiful parrot. She went to the owner of the store and asked how much.  The owner said it was just $50.

Delighted that such a rare looking and beautiful bird wasn't more expensive, she agreed to buy it.  The owner looked at her and said, "Look, I should tell you first that this bird used to live in a whorehouse. Sometimes it says some pretty vulgar stuff."

The woman thought about this, but decided she would buy it anyway.

The pet shop owner sold her the bird and she took it home.  She hung the bird's cage up in her living room and waited for it to say something.  The bird looked around the room, then at her, and said, "New house, new madam." The woman was a bit shocked at the implication, but then thought "that's not so bad." A couple hours later, the woman's two teenage daughters returned from school.  When they inspected the bird, it looked at them and said, "New house, new madam, new whores."

The girls and the woman were a bit offended at first, but than began to laugh about the situation.  A couple of hours later, the woman's husband came home from work. 

The bird looked at him and said, "New house, new madam, new whores, same old faces. Hi George!"


 

slide up button