Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

Bà-Rịa Quê Tôi

Phước Tuy nổi tiếng muối ngon
Muối là đặc sản của miền quê tôi
Phước Tuy đi dể khó về
Trai đi có vợ gái về có con
Bình Dân

Bà Rịa đẹp, cả một trời thơ mộng
Có núi non, sông suối phủ quanh vùng
Nguyễn Kim Lộc

Ai có về miền Đông, trên quốc lộ mười lăm
Quê hương tôi Bà Rịa, có nắng đẹp quanh năm.
Vũ Khang-Bạch Tuyết

TỈNH/TIỂU KHU PHƯỚC-TUY

Trụ Sở - Liên Lạc

Địa chỉ Trụ sở.
Lên Google Maps tìm lộ trình. Gởi thư qua bưu điện thêm Westminster CA 92683. Liên lạc Email.

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4

Tỉnh Phước-Tuy

Phước Tuy thuộc miền Đông Nam Phần (Quân Khu III) trước 75, gồm 5 quận, 24 xã, dân số khoảng 300 ngàn, lúc sau tăng nhiều nhờ những xã di dân, khẩn hoang lập ấp. Tỉnh lỵ nằm trong xã Phước Lễ thuộc Quận  Châu Thành cách Sàigòn tròn trăm cây bằng quốc lộ 15.

Tỉnh Phước-Tuy

Bắc giáp Biên Hòa, Long Khánh, Bình Tuy, Tây giáp Gia Định (vùng Rừng Sát), biển Đông ôm gọn phía Nam, Đông Nam với bải biển cát trắng và những trung tâm nghỉ mát, làng chài. Diện tích hình chữ nhật theo trục Đông Nam trên dưới 300 csv.

Năm Quận

Tỉnh gồm 5 Quận: Long Lễ, Long Điền, Đất Đỏ, Đức ThạnhXuyên Mộc. Ngày 6 tháng 9 năm 1973, Thủ tướng Trần Thiện Khiêm ban hành Nghị định số 420-BNV/HC DP/26, do Tổng Trưởng Nội Vụ Lê Công Chất ký, sát nhập Trường Sa và các đảo phụ cận vào xã Phước Hải, Quận Đất Đỏ, Tỉnh Phước-Tuy.

Sông

Sông lớn nhất là Sông Thị Vãi chảy song song với Quốc Lộ 15 và đổ ra cửa Cần Giờ. Kế đến là Sông Dinh, nước ngọt, là nguồn cung cấp nước cho toàn tỉnh và sau cùng là song Ray chảy từ Bắc xuống Nam và đổ ra cửa Lộc An.

 

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

Kính Chào Đồng Hương và Thân Hữu!

  •  
get in touch

NỘI QUY

Tiến Trình Thành Lập Hội và Nội Quy

Hội Đồng Hương Bà-Rịa Phước-Tuy được thành lập vào năm 2006 với một Ban Chấp Hành Lâm thời và một bản Nội Quy lâm thời do ông Nguyễn Văn Đệ (Cựu Chánh Án tỉnh Phước-Tuy soạn thảo.

Ban Chấp Hành và Bản Nội-quy Lâm Thời đã chính thức ra mắt nhân ngày hội ngộ tân niên được tổ chức khoáng đại ngày 11/03/2007.

Bản dự thảo nội quy chính thức đã được đưa ra đại hội Hội Đồng Hương Bà-Rịa Phước-Tuy biểu quyết nhân ngày Tân niên Hội Ngộ vào ngày 09 tháng 03 năm 2008 để̉ thay thế bản Nội Quy Lâm thời ngày 11 tháng 03 năm 2007 nói trên.

Ngày 28 tháng 2 năm 2009, trong ngày tiền đại hội bầu BCH thay thế BCH đương nhiệm mãn nhiệm kỳ, Nội quy được tu chính ấn định lại nhiệm kỳ của BCH từ 2 năm lên 4 năm. Khi bầu lại BCH chỉ bầu Hội Trưởng và Hội trưởng chịu trách nhiệm chọn lựa thành phần trong BCH. Việc tu chính cũng ấn định lại thành phần Ban Cố-vấn và Ban Giám-sát đương nhiệm sẽ vĩnh viễn và khi cần chỉ bầu để bổ sung thôi.

Theo thời gian, Nội Quy của Hội đã trở nên lỗi thời và nhiều thiếu sót cần phải tu chính cho phù hợp với hiện trạng của Hội. Ngày 02 tháng 03 năm 2013, trong ngày tiền đại hội toàn thể Đồng Hương hiện diện đã dồng thanh tán thành bản dự thảo tu chính nội quy dưới đây:

1- Bản Nội Quy "cũ" của Hội Đồng Hương Bà Rịa Phước Tuy ban hành ngày 09 tháng 03 năm 2008, gồm có 4 Chương 11 Điều, để thay thế Bản Dự Thảo Nội Quy khi mới thành lập Hội, ban hành ngày 11 tháng 03 năm 2007.

2- Năm 2009 có 2 tu chính (1) Nhiệm kỳ của BCH là 4 năm (2) Nhiệm kỳ của Ban Cố Vấn và Ban Giám Sát là "vĩnh viễn". Nay tu chính 2 được hủy bỏ.

3- Trong ngày Tiền Đại Hội 02 tháng 03 năm 2013, Đại Hội biểu quyết và thông qua dự thảo Nội Quy mới gồm có "8 Chương 20 Điều". Nội Quy Mới đã được chính thức phổ biến vào dịp Tân Xuân Hội Ngộ của năm 2014.

 

 

slide up button