Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4

Tỉnh Phước-Tuy

Phước Tuy thuộc miền Đông Nam Phần (Quân Khu III) trước 75, gồm 5 quận, 24 xã, dân số khoảng 300 ngàn, lúc sau tăng nhiều nhờ những xã di dân, khẩn hoang lập ấp. Tỉnh lỵ nằm trong xã Phước Lễ thuộc Quận  Châu Thành cách Sàigòn tròn trăm cây bằng quốc lộ 15.

Tỉnh Phước-Tuy

Bắc giáp Biên Hòa, Long Khánh, Bình Tuy, Tây giáp Gia Định (vùng Rừng Sát), biển Đông ôm gọn phía Nam, Đông Nam với bải biển cát trắng và những trung tâm nghỉ mát, làng chài. Diện tích hình chữ nhật theo trục Đông Nam trên dưới 300 csv.

Năm Quận

Tỉnh gồm 5 Quận: Long Lễ, Long Điền, Đất Đỏ, Đức ThạnhXuyên Mộc. Ngày 6 tháng 9 năm 1973, Thủ tướng Trần Thiện Khiêm ban hành Nghị định số 420-BNV/HC DP/26, do Tổng Trưởng Nội Vụ Lê Công Chất ký, sát nhập Trường Sa và các đảo phụ cận vào xã Phước Hải, Quận Đất Đỏ, Tỉnh Phước-Tuy.

Sông

Sông lớn nhất là Sông Thị Vãi chảy song song với Quốc Lộ 15 và đổ ra cửa Cần Giờ. Kế đến là Sông Dinh, nước ngọt, là nguồn cung cấp nước cho toàn tỉnh và sau cùng là song Ray chảy từ Bắc xuống Nam và đổ ra cửa Lộc An.

 

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

Kính Chào Đồng Hương và Thân Hữu!

  •  
get in touch

HỘI ĐỒNG HƯƠNG BÀ-RỊA PHƯỚC-TUY

 

BIÊN BẢN

 Buổi HỌP CỦA BCH/HỘI/ ĐH/BRPT TẠI TƯ GIA CỦA ANH TRẦN MINH CHIỂU VÀO LÚC 11:30 AM 15 THÁNG 10 NĂM 2017.

Đề Mục:

 I-  Đề cử Trưởng Ban Tổ Chức cho ngày Tân Xuân Hội Ngộ năm Mậu Tuất nhằm ng4 tháng 3 năm 2018 tại nhà hàng Paracel Seafood.

II-  Sắp xếp lại về nhân sự của Ban Chấp Hành.

ĐỀ CỬ TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC:

1- Địa điểm họp: 14591 Moran St, Westminster, CA 92683

2- Thành phần tham dự:.

 - Ô. Phạm Hữu Hòa (Hội Trưởng )

 - Ô. Lê Cường Việt (Phó Nội Vụ)

 - Ô. Trần Phước Anh (Phó Ngoại Vụ)

- Ô. Trần Minh Chiểu (Thủ Quỹ)

- Ô. Đỗ Sơn (Thư Ký)

- Ô. Lê Tôn Huân & Lê Hùng Dũng (Ban Xã Hội)

- Ô. Huỳnh Triết & Nguyễn Mạnh Cường (Ban Kế Hoạch & Khánh Tiết)

- B. Đào Kim Dung & Lương Thị Nga & Lý Ánh Tuyết (Ban Văn Nghệ)

- Ô. Trần Thảo Anh (Ban Thông Tin & Báo Chí)

- Chị Trấn MinhChiểu (Chủ nhà, không dự bỏ phiếu bầu)                                                       

Tổng cộng gồm 14 thành viên của các Ban trong BCH đều tham dự đầy đủ.

3- Diễn tiến cuộc bầu cửTrưởng Ban Tổ Chức:

Sau khi anh Hội Trưởng tuyên bố khai mạc và nói lên mục đích của cuộc họp ngày hôm

Nay, buổi họp diễn tiến như sau:

* Anh Lê Tôn Huân đề cử anh Trần Phước Anh (Anh Phước Anh từ chối và nêu lý do:

từ nay về sau nên đề cử Trưởng Ban Tổ Chức là những người trẻ của thế hệ thứ 2 để

thay lớp đàn anh đi trước hầu lãnh phần lèo lái, gìn giữ Hội ĐH trong tương lai).

* Anh Trần Minh Chiểu đề cử chị Lương Thị Nga (Chị Lương Thị Nga từ chối vì lý do

 gia đình).

* Anh Trần Phước Anh đề cử anh Nguyễn Mạnh Cường (Anh Nguyễn Mạnh Cường

từ chối vì bận việc gia đình).

* Chị Lương Thị Nga đề cử anh Lê Cường Việt (Anh Viêt từ chối vì mới làm TBTC năm

2014).

* Anh Trần Phước Anh đề cử Chị Đào Kim Dung (Chi Kim Dung từ chối vì phần văn

nghệ quá nặng và A. Hòa, A. Chiểu cũng đồng ý miển cho ban Văn Nghệ làm TBTC).

* Chị Lương Thị Nga đề cử anh Huỳnh Triết. (Anh Triết chấp nhận đề cử)

Tổng kết cuối cùng chỉ có anh Huỳnh Triết là hợp lệ và được đề cử làm TBTC ngày Tân

Xuân Hội Ngộ năm 2018 với số phiếu là 14/14 tức 100% phiếu bầu.

4- SẮP XẾP LẠI VỀ NHÂN SỰ CỦA BAN CHẤP HÀNH

Nhằm sắp xếp lại mặt nhân sự còn khuyết đồng thời cũng để đáp ứng nhu cầu sinh

hoạt của Hội luôn được điều hòa, trôi chảy, việc bố trí nhân sự thực hiện như sau:

- Qua phần phát biểu của anh Đỗ Sơn:  anh từ chối nhận chức vụ Thư Ký trong BCH

với lý do anh không có đủ thời gian, vì bận đi làm nên không thể chu toàn trách nhiệm

của  một chánh Thư Ký được.

- Anh Hòa đề nghị anh Trần Phước Anh (Phó Ngoại Vụ) kiêm nhiệm chức vụ Thư Ký

 (Chiếu theo Nội Quy của Hội: “Chương IV, Điều 9, Tiểu mục C).

- Phụ Tá 1: Đỗ Sơn

- Phụ Tá 2: Trần Thảo Anh (Trước ở Ban ThôngTin & Báo Chí, nay qua Phụ Tá Thư Ký,

 chuyên viên về computer & máy in)

- Chị Lý Ánh Tuyết (Trước ở Ban Văn Nghệ, nay qua Ban Thông Tin & Báo Chí).

Ngoài việc tái phối trí về nhân sự, BCH đã mời được 2 hội viên có khả năng và xứng 

dáng để tham gia vào các chức vụ sau: 

1- Ô. Trịnh Thế Công mời vào Ban Cố Vấn của Hội.

2- Cháu Lâm Tuyết Hằng (Phụ Tá Thủ Quỹ. (Cháu Lâm Tuyết Hằnghiện là chuyên viên về ngân hàng, là con gái của cố Thiếu Tá Lâm văn Hảo và cũng là cựu Cố Vấn của ĐH/BRPT).

Buổi họp kết thúc vào lúc 1:00 pm cùng ngày trong tinh thần đoàn kết, vui vẻ và xây dựng.

 

Làm tại thành phố Westminster, ngày 15 tháng 10 năm 2017

             THƯ kÝ                                                                 HỘI TRƯỞNG

    TRẦN PHƯỚC ANH                                                  PHẠM HỮU HÒA

                     


 


 

slide up button