Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4

Tỉnh Phước-Tuy

Phước Tuy thuộc miền Đông Nam Phần (Quân Khu III) trước 75, gồm 5 quận, 24 xã, dân số khoảng 300 ngàn, lúc sau tăng nhiều nhờ những xã di dân, khẩn hoang lập ấp. Tỉnh lỵ nằm trong xã Phước Lễ thuộc Quận  Châu Thành cách Sàigòn tròn trăm cây bằng quốc lộ 15.

Tỉnh Phước-Tuy

Bắc giáp Biên Hòa, Long Khánh, Bình Tuy, Tây giáp Gia Định (vùng Rừng Sát), biển Đông ôm gọn phía Nam, Đông Nam với bải biển cát trắng và những trung tâm nghỉ mát, làng chài. Diện tích hình chữ nhật theo trục Đông Nam trên dưới 300 csv.

Năm Quận

Tỉnh gồm 5 Quận: Long Lễ, Long Điền, Đất Đỏ, Đức ThạnhXuyên Mộc. Ngày 6 tháng 9 năm 1973, Thủ tướng Trần Thiện Khiêm ban hành Nghị định số 420-BNV/HC DP/26, do Tổng Trưởng Nội Vụ Lê Công Chất ký, sát nhập Trường Sa và các đảo phụ cận vào xã Phước Hải, Quận Đất Đỏ, Tỉnh Phước-Tuy.

Sông

Sông lớn nhất là Sông Thị Vãi chảy song song với Quốc Lộ 15 và đổ ra cửa Cần Giờ. Kế đến là Sông Dinh, nước ngọt, là nguồn cung cấp nước cho toàn tỉnh và sau cùng là song Ray chảy từ Bắc xuống Nam và đổ ra cửa Lộc An.

 

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

Kính Chào Đồng Hương và Thân Hữu!

  •           THÔNG BÁO TIỆC MỪNG XUÂN KỶ HỢIXuan 2019

Xuan 2019 Inside

get in touch

BIÊN BẢN BẦU TÂN BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ 2017-2021

BIÊN BẢN BUỔI HỌP BẦU TÂN HỘI TRƯỞNG NHIỆM KỲ 2017-2021

1. Ngày giờ    : Lúc 5:30 PM ngày tiền Đại Hội 18-02-2017.

2. Đia điểm    : Tư gia Anh Trần minh Chiểu số 14591 Moran St. Westminster CA  92683

3. Thành phần tham dự: Ban Chấp Hành, Ban Cố vấn, Ban Giám sát đương nhiệm và Đồng hương đến dự Tiền Đại Hội.

4. Diễn tiến cuộc bầu cử:

Chiếu theo Nội Quy Ông Trần Phước Anh người điều hợp chương trình triển khai một số điều kiện để tham dự cuộc bầu cử và đưa ra hai điểm chính yếu sau đay:

- Có thể bầu cử theo thể thức đơn danh hoặc liên danh.

Tự ứng cử và đề cử.

Không có ai ra ứng cử nên buổi họp bước qua phần đề cử.

- Hội viên Trần trường Sanh nhận xét  Ông Phạm Hữu Hòa là nguyên Hội Trưởng luôn hoàn thành trọng trách của mình, đê nghị Ông Phạm hữu Hòa xung phong giúp Hội thêm một nhiệm kỳ nữa.

- Ông Nguyễn hữu Nhân ở San José cũng đồng quan điểm lưu nhiệm Ông Phạm hữu Hòa.

- Cũng trong phần đề cử, Hội viên Lâm minh Nghị đề cử thêm Ông Lê tôn Huân, nhưng ông Lê Tôn Huân cho biết Ông vẫn luôn cộng tác với Hội trong vai trò trưởng ban xã hội, như vậy được coi là điều kiện ắt có và đủ. Do đó Ông xin mạn phép được rút lui.

- Hội viên Đổ chí Sơn phát biểu Ông Phạm hữu Hòa rất được hội viên tín nhiệm nên đề nghị lưu nhiệm Ông Hòa.

- Sau phần thảo luận: Hội nghị đã đi đến kết luận:

Bình chọn Ông Phạm hữu Hòa vào chức vụ Hội Trưởng, Ông Lê cường Việt Phó hội trưởng nội vụ và Ông Trần phước Anh Phó hội trưởng ngoại vụ.

Tất cả hội viên thống nhất ý kiến 100%. Chức vụ các Ban khác sẽ bình chọn sau.

Sau khi đã có kết quả bầu cử, Ông Huỳnh Bửu Sơn niên trưởng của Hội đã phát biểu ý kiền rất vui mừng thành phần mới của Hội có già có trẻ với những bước tiến vững chắc hy vọng Hội sẽ phát triển và thăng tiến hơn theo thời gian.

Hội viên Lâm minh Nghị, trước thành quả của Hội, Ông hứa sẽ cộng tác với Ban Chấp Hành mới.

Ngày 18 tháng 02 năm 2017

Thư ký,

VŨ ĐỨC KHOÁT


 

slide up button