THAY LỜI TỰA

Kính thưa Đồng Hương và Thân Hữu,

Website "Hội Đồng Hương Bà-Rịa Phước-Tuy" được thiết lập với mục-đích tạo phương tiện truyền thông để tất cả đồng hương Bà-Rịa Phước-Tuy khắp nơi trên thế giới đến gần nhau. Chúng ta dù lưu lạc tha hương, dù tuổi đời đã về chiều, nhưng mảnh đất "Quê hương mến yêu" vẫn không phai nhòa trong tâm tưởng.
Bà-Rịa Phước-Tuy, nơi ông bà chúng ta đến định cư lập nghiệp từ nhiều đời, nơi mà công chức, quân nhân và gia-đình đến phục-vụ, nơi mà đồng bào miền Bắc và miền Trung chọn để được sống trong tự-do, là nơi chúng ta đã có một thời để sống, một thời đã cùng nhau chịu những mất mát do chiến tranh gây nên và sau cùng chúng ta cùng chịu chung số phận cảnh nước mất nhà tan bỏ nước ra đi trong sự tức tưởi và luyến tiếc.
Xin hãy nương theo trang mạng này đến với nhau để tình đồng hương được gắn bó thêm và cũng để cùng nhau cầu nguyện cho đất nước sớm được thật sự tự do và no ấm.

Mai Văn Chớ - Hội Trưởng Sáng Lập Hội

HỘI ĐỒNG HƯƠNG BÀ-RỊA PHƯỚC-TUY

Mục Đích:

Tương thân tương trợ, duy-trì và phát-triển văn-hóa, phong-tục Việt-Nam, bắt lại nhịp cầu giữa những người cùng quê xa xứ trong tinh thần "Bà con xa không bằng láng giềng gần".

Tôn Chỉ:

Là một tổ chức độc lập bất vụ lợi, không hoạt động chính trị, không tùy thuộc vào một cá nhân, đoàn thể, đảng phái hay bất cứ một tôn giáo nào. Sẳn-sàng đóng góp vật chất lẩn tinh-thần cho công tác xã-hội, đem phúc lợi chung cho cộng đồng.

Trụ Sở:

Địa-chỉ: 14591 Moran Street, Westminster CA 92683
Website: www.bariaphuoctuy.org

Liên Lạc:

Email:
Hội Trưởng: Email
Ban Chấp Hành: Email
Điện thoại:
Hội Trưởng: (714) 484-2804
Điện thoại Ủy-viên Thư-ký Lâm Văn Long: (714)-826-4238

Webmaster:

1. Webadmin nồng nhiệt đón nhận mọi ý-kiến đóng góp về website này và cũng xin quý đồng hương và thân hữu phổ biến rộng rải địa chỉ trang web này đến mọi hội viên vì đây là phương tiện nhanh nhất và ít tốn kém nhất để chúng ta đến gần nhau từ khắp nơi trên thế giới kể cả Việt Nam.

2. Nếu không xem được video, máy chưa được cài đặt "Flash Player" Click vào đây để cài đặt "Flash Player" vào máy. Flash Player

3. Website này được thiết lập bằng chương trình mới nhất cho nên muốn xem hình ảnh và video clips máy cần phải chạy với hệ thống lên mạng DSL thay vì Dial-up (Modem). Hiện nay có công ty DSL-Extreme cung cấp dịch vụ DSL với giá tương đối nhẹ so với các công ty khác. Muốn biết thêm chi tiết xin bấm link sau đây để biết thêm chi tiết: DSLExtreme.

4. Website Bà-Rịa Phước-Tuy có thể chạy với các chương trình truy cập như Chrome, Safari, Firefox, Opera, and Internet Explorer.

Liên lạc Webmaster: Xin bấm vào đây

 

This site was last modified on: